Kuntien ja hyvinvointialueiden työterveyshuoltona toimii Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, löydät heidät osoitteesta https://keski-uudenmaantyoterveys.fi

KELA-asiaa ja muuta ajankohtaista

KELA-asiaa ja muuta ajankohtaista

Kelan korvauksien hakeminen on monille nyt ajankohtaista, jos tilikausi on kalenterivuosi. Työnantajan tilikaudesta 2020 alkaen työnantajan järjestämälle työterveyshuoltotoiminnalle on määritelty korvausluokkien I ja II osalta yksi yhteinen laskennallinen enimmäismäärä. Siitä korvataan ensisijaisesti ehkäisevän työterveyshuollon eli korvausluokan I kustannukset. Sairaanhoidon kustannuksia korvataan, jos enimmäismäärää on jäljellä.

Tästä lisätietoja löydät Kelan sivuilta: https://www.kela.fi/tyonantajat-tyoterveyshuolto-korvauksen-maara tai voit kysyä myös nimetyltä työterveyshoitajalta. Samalla on hyvä tarkistaa, että yrityksen toimintasuunnitelma on voimassa (se on edellytys Kela-korvauksen saamiselle) ja ajantasalla. Vuosikontakti oman työterveyshoitajan kanssa voidaan sopia puolin tai tosin. Tämä onnistuu myös käyttämällä tietoturvallista Suunta-palvelua.