Kuntien ja hyvinvointialueiden työterveyshuoltona toimii Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, löydät heidät osoitteesta https://keski-uudenmaantyoterveys.fi

Lakisääteinen työterveyshuolto

Lakisääteinen työterveyshuolto

Ennaltaehkäisevän lakisääteisen työterveyshuollon tehtävänä on estää työhön liittyvien sairauksien muodostuminen ja ohjata työntekijä työkyvyntuen piiriin oikea-aikaisesti. Lakisääteisen työterveyshuollon tavoitteena on edistää työyhteisön ja työpaikan terveellisyyttä ja turvallisuutta.
✔ Työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma
✔ Työterveysyhteistyö ja neuvonta
✔ Työsuojeluyhteistyö ja riskien arvioinnissa auttaminen
✔ Raportointi ja mm. sairauspoissaolojen seuranta
✔ Työpaikan ensiaputarpeen selvitys
✔ Terveystarkastukset ja lausunnot
✔ Työterveysneuvottelut, kuntoutusohjaus
✔ Työkykyasiat –ja selvitykset, tarvittaessa erikoislääkärin konsultaatiot 1-3 krt
✔ Työfysioterapeutin, työterveyspsykologin konsultaatiot toimintasuunnitelman mukaisesti
✔ Terveystarkastuksiin liittyvät tutkimukset
✔ Työtapaturmien, ammattitautien ja työperäisten sairauksien tutkiminen.

fiSuomi