Kuntien ja hyvinvointialueiden työterveyshuoltona toimii Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, löydät heidät osoitteesta https://keski-uudenmaantyoterveys.fi

Asiantuntijaesittelyssä työterveyspsykologi

Asiantuntijaesittelyssä työterveyspsykologi

Huhtikuun asiantuntijaesittelyssä on työterveyspsykologi Mirka Lindholm. Tutustu työterveyspsykologiimme ja näe mitä hyötyä hänen asiantuntemuksestaan on yrityksellenne.

Kuka olet?

– Olen Mirka ja olen työskennellyt psykologina työ- ja organisaatiopsykologian parissa vuodesta 2008. Työterveyspsykologina Lohjalla olen työskennellyt vuodesta 2016. Sitä ennen toimin konsulttina työ- ja organisaatioalalla soveltuvuusarviointien ja tiimivalmennusten parissa tehden yhteistyötä laajasti eri alojen yritysten ja organisaatioiden kanssa. Tätä kautta olen saanut tärkeää näkökulmaa siihen, mitä työ edellyttää tekijältään ja mitä toisaalta työntekijä tarvitsee voidakseen hyvin työssään.

Aiemmalta koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja työskennellyt psykiatrisessa hoitotyössä niin lasten kuin aikuistenkin parissa, mikä on vahvistanut psykiatrista osaamistani ja terveyttä edistävää toimintamallia. Psykologin ymmärrys mielen toiminnasta ja terveyslähtöinen näkökulma yhdistyvät ammattitaidossani. Tällä hetkellä käyn kognitiivisen lyhytterapian koulutusta, joka osaltaan vahvistaa työmenetelmiäni vastaanottotyössä asiakkaiden kanssa. Aiemmin olen kouluttautunut Mindfulness-pohjaisiin menetelmiin ja ne ovat minulle työssäni tärkeä lähestymistapa stressinhallintaan ja mielen hyvinvointiin. Omassa elämässäni elän rikasta arkea kahden kouluikäisen lapsen äitinä. Itselleni tärkeä arjen stressistä irrottaja on oma tanssiharrastus sekä oma aika ja pysähtyminen luonnossa tai puutarhatöiden parissa.

Mitä työterveyspsykologi tekee?

-Työterveyspsykologi on työn psykososiaalisten ja kognitiivisten kuormitustekijöiden ja voimavarojen asiantuntija. Hän tekee töitä yksittäisen työntekijän, esimiehen, työyhteisöjen ja koko organisaation hyvinvoinnin ja jaksamisen eteen.

-Työterveyspsykologin yksilövastaanotolla voidaan käsitellä sekä yksityiselämään että työhön liittyviä asioita, esimerkiksi stressiä, uupumusta, ahdistuneisuutta, muistiongelmia, motivaatiopulmia, unen ongelmia ja ihmissuhteita

-Työterveyspsykologi selvittää työyhteisön psykososiaalista tilaa, työn psyykkistä ja kognitiivista kuormittavuutta sekä selvityksen pohjalta yhdessä työyhteisön kanssa etsii ratkaisuja työhyvinvoinnin parantamiseksi.

-Osallistuu työkykyarvioihin

Mikä on parasta työssäsi?

-Kokonaisuutena työssäni on parasta, kun voin auttaa asiakasta ohjaamaan omaa elämäänsä hyvinvoinnin suuntaan. Tärkeäksi koen sen, kun yhdessä työskentelyn tuloksena näen asiakkaan pysähtyvän oman tilanteensa äärelle ja oivaltavan muutostarpeen omissa toiminta- ja ajatusmalleissa tai ulkoisissa kuormitusta aiheuttavissa asioissa. Motivoivaa on nähdä ja olla tukena, kun asiakas lähtee totuttamaan omalla tavallaan ja tahdillaan muutoksia, jotka vievät häntä hyvinvoinnin suuntaan. Samoin työyhteisöjen kanssa motivoivaa on nähdä, miten ohjatun keskustelun kautta työyhteisö löytää itse vahvuuksiaan ja ratkaisuja haastaviin tilanteisiin.

Tarjoamme erilaisia valmennuksia ja infoja, joiden avulla saat tukea työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. Osa näistä voidaan toteuttaa myös etänä.

Esimerkkejä työterveyspsykologin toteuttamista työhyvinvointikokonaisuuksista:

 • Stressinhallinta työssä-valmennus
 • Mindfulnesspohjainen-stressinhallintaryhmä
 • Työilmapiirin kehittämisen valmennus
 • Työyhteisön psykososiaalinen hyvinvointi -valmennus
 • Työyhteisösovittelu
 • Organisaation muutostilanteet-koulutus: onnistuneen muutosprosessin avaimet ja työhyvinvoinnin tuki
  muutostilanteissa
 • Keskittymiskyvyn ja päämäärätietoisuuden valmennus
 • Esihenkilötyön sparraus
 • Kehitä esimiestaitojasi-valmennusryhmä
 • Unikoulu (moniammatillinen)

Työhyvinvointipalvelut suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Palvelun hinta riippuu toteutettavasta kokonaisuudesta ja osallistujien määrästä. Kysy lisää työterveyshoitajaltasi ja pyydä tarjous!

fiSuomi