Toukokuun esittelyssä työterveyshoitaja

Toukokuun esittelyssä työterveyshoitaja

Töissä Uudenmaan Työterveyshuollossa-juttusarjamme jatkuu toukokuussa työterveyshoitajan esittelyllä. Tutustu työterveyshoitajaamme ja näe mitä hyötyä hänen asiantuntemuksestaan on yrityksellenne.

Kuka olet?

Olen Sara Nykänen ja olen työskennellyt työterveyshoitajana Uudenmaan työterveydessä tammikuusta 2018 lähtien. Pidän myös SPR:n ensiapukoulutuksia asiakkaillemme. Ennen työterveyshoitajan uraani tein sairaanhoitajan työtä muun muassa akuuttihoidon osastolla, palvelutalossa ja kotihoidossa. Miksi kuitenkin päädyin työterveyteen? Mielestäni työterveyshuollon rooli on erityisen tärkeä ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Työn ei pidä aiheuttaa sairauksia tai liiallista kuormitusta työntekijöille ja tämän suhteen ennaltaehkäisy näiden asioiden osalta on merkittävää.Vapaa-aikaani kuuluu luonnossa liikkuminen, ystävien tapaaminen ja kaikenlaiset aktiviteetit. Korona-aika on rajoittanut paljon tekemistä ja liikkumista, mutta en malta odottaa, koska pääsee taas matkustelemaan!

Mitä työterveyshoitaja tekee?

Työterveyshoitaja on työterveyshuollon avainhenkilö ja työterveyshuoltopalveluiden koordinoija ja toteuttaja. Työterveyshoitaja huolehtii työterveyshuollon prosessien toteutumisesta eli toteuttaa työpaikkaselvityksiä, terveystarkastuksia, terveysneuvontaa, ensiapuvalmiuden suunnittelua, työterveyshuoltopainotteista sairaanhoitoa. Lisäksi työterveyshoitaja edistää ja seuraa työntekijöiden ja työyhteisöjen työkykyä itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden ammattihenkilöiden ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa kehittäen työterveysyhteistyötä työpaikan tarpeiden mukaan.

Työterveyshoitaja:

*edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta

*ehkäisee työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmiaylläpitää työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä läpi työuran

*edistää työyhteisöjen toimintaa

Mikä on parasta työssäsi?

Työn monipuolisuus on ehdottomasti parasta työssäni. Saan tehdä työtäni niin yksilö- kuin työyhteisötasolla. Edellä mainitut kokonaisuudet ovat hyvinkin paljon sidoksissa toisiinsa. Koen tärkeänä työssä viihtyvyyden ja tätä pyrin myös viemään eteenpäin myös työyhteisöihin. Hyvinvoiva työyhteisö edistää myös yksilöiden hyvinvointia ja toisinpäin! Pystyn itse vaikuttamaan työhöni todella paljon, mikä on mielestäni yksi tärkeä tekijä työviihtyvyydessä.

Tarjoamme erilaisia valmennuksia ja infoja, joiden avulla saat tukea työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen. Osa näistä voidaan toteuttaa myös etänä.

Esimerkkejä työterveyshoitajan toteuttamista palvelukokonaisuuksista:

  • Firstbeat-hyvinvointianalyysi
  • Ensiapukoulutukset
  • Painonhallintaryhmät
  • Tupakoinnin vieroitusryhmä

Työhyvinvointipalvelut suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Palvelun hinta riippuu toteutettavasta kokonaisuudesta ja osallistujien määrästä. Kysy lisää työterveyshoitajaltasi ja pyydä tarjous!