Kuntien ja hyvinvointialueiden työterveyshuoltona toimii Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, löydät heidät osoitteesta https://keski-uudenmaantyoterveys.fi

Työfysioterapeutin palvelut

Työfysioterapeutin palvelut

Uudenmaan Työterveyden työfysioterapeutit tarjoavat erilaisia palveluita, valmennuksia, ryhmätoimintaa ja luentoja työntekijöiden ja työyhteisöjen hyvinvoinnin tueksi. Palveluista sovitaan aina erikseen asiakasyrityksen kanssa ja kirjataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Työfysioterapeutin terveystarkastukset, ohjaus ja neuvonta sekä työpaikkakäynnit ovat vaikuttavan työterveyshuollon perusta.

Tutustu työfysioterapeutin palveluihin nettisivumme ajankohtaista osioissa

Uudenmaan Työterveys Oy (uudenmaantyoterveys.fi)

Työfysioterapeutin terveystarkastus – toimintakyvyn testaus

Tuki- ja liikuntaelimistön suorituskykyä voidaan tutkia toimintakykytesteillä, joista saadaan selville lihaskuntoa, nivelten liikkuvuutta, kehon tasapainoa, jotta voidaan ennaltaehkäistä ja/tai lisätä kehon hyvinvointia ja työssäjaksamista. Työfysioterapeutti antaa testien jälkeen ohjeet tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointiin.

Toimintakykytestit voidaan tehdä työhöntulotarkastuksen yhteydessä, työkyvyn alentuessa tai tuki- ja liikuntaelinvaivojen lisääntyessä. Fyysisesti kuormittavassa työssä suosittelemme työfysioterapeutin tarkastusta yli 40-vuotiaille.

Polkupyöräergometritesti   

Testi mittaa työntekijän fyysistä kuntoa kertoen sydämen ja verenkiertoelimistön kunnosta. Tuloksia voidaan verrata työn fyysiseen kuormitustasoon. Tulosten perusteella laaditaan henkilökohtainen liikuntaohjelma sykesuosituksineen. Testi voidaan tehdä osana työhöntulo-/terveystarkastusta tai työkyvyn tutkimisen osana- vain Lohjan toimipaikassa.

Ryhmätoiminta

Asiakasyritysten tarpeiden mukaan voidaan suunnitella kohdennettua ryhmä toimintaa. Ryhmätoiminta kohdistuu työntekijöihin, joilla on työtä haittavia tuki -ja liikuntaelinten oireita ja heidän työkykynsä on uhattuna. Ryhmätoiminnasta tehdään suunnitelma, jossa määritellään tarpeet, tavoitteet, kohderyhmä, sisältö toteutusaikataulu ja seurantamenetelmät.

 Hyvinvointipalvelut

Työterveyshuollosta voidaan yhteistyössä yritysten kanssa järjestää työkykyä ylläpitävää hyvinvointipäiviä erillisten toiveiden mukaisesti. Tilaisuudet voivat pitää sisällään luentoja ravinnosta, liikunnasta, yleisestä jaksamisesta ja ergonomiasta. Voimme toteuttaa lisäksi erilaisia liikuntaryhmiä työkyvyn lisäämiseksi.

Taukoliikuntaan aktivointi

Työfysioterapeutin voi pyytää yritykseen kouluttamaan taukoliikunnan ohjaajia tai pitämään taukojumppaa esim. hyvinvointipäivän yhteydessä. Työfysioterapeutti voi myös auttaa löytämään hyviä valmiita taukoliikuntaohjelmia työpaikalla käytettäviksi