Kuntien ja hyvinvointialueiden työterveyshuoltona toimii Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, löydät heidät osoitteesta https://keski-uudenmaantyoterveys.fi

Palautuminen työssä jaksamisen tukena

Palautuminen työssä jaksamisen tukena

Meistä jokainen on varmasti kokenut ajoittain stressiä tai palautumisen vaikeutta. Muutokset työelämässä ja viime vuosien työelämääkin ravistelleet tapahtumat ovat heijastelleet kaikkien jaksamiseen, joko suoraan tai välillisesti. Myös tutkimusten mukaan työuupumuksen riski koskettaa yhä useampaa työntekijää; joka neljä työntekijä on vaarassa uupua. THL:n mukaan suomalaisten sairauslomapäivistä noin neljännes perustuu mielenterveyteen liittyviin syihin. On hyvä muistaa, että kaikilla niin fyysinen kuin psyykkinenkin terveys vaihtelee. Elämäntilanteet vaihtelevat ja iän mukanaan tuomat muutokset palautumisessa heijastelevat työssä jaksamiseen.

Omaa työssä jaksamista ja palautumista on hyvä ajoittain pysähtyä tarkastelemaan. Koenko työni hallittavana vai kaoottisena? Pystynkö suoriutumaan töistäni oletetussa ajassa vai tuleeko ylitöitä jatkuvasti? Mihin työaikani todellisuudessa kuluu, onko se reaktiivista vai suunniteltua toimintaa? Oman voinnin osalta jatkuva väsymys, joka ei hellitä viikonloppuisin lepäämällä tai nukkumalla, on selkeä hälytysmerkki palautumattomuudesta. Suhtautuminen työtä kohtaan voi muuttua vähitellen kyyniseksi tai kriittiseksi. Samoin asennoituminen omaa osaamista ja aikaansaamista voi kääntyä negatiiviseksi ja kyseenalaistavaksi. Lisäksi lisääntyneet mielialamuutokset, epämääräiset fyysiset oireet, vaikeus rentoutua tai ajatuksen toistuva takkuaminen voivat kertoa ylikuormituksesta.

Miten omaa työssä jaksamista tulisi sitten tukea? Yksi avain löytyy oman palautumisen vahvistamisesta. Tärkeä olisi tehdä vapaalla asioita, jotka poikkeavat mahdollisimman paljon omasta työstä. Koeta tehdä asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä ja merkityksellisiä. Panosta hyviin, läheisiin ihmissuhteisiin. Sosiaalisissa suhteissa laatu ratkaisee. Jos mahdollista, koeta myös ottaa välillä rauhallisesti. Tee jotain sellaista, joka ei ole hyödyllistä tai tarpeellista tekemistä. Järjestä vapaalla itsellesi aikaa, jolloin voit tehdä mitä haluat ilman muiden vaatimuksia tai odotuksia. Haasta itsesi hiomaan jotain taitoa – kunhan se ei liity työhön.

Omasta jaksamisesta huolehtiminen ei kuitenkaan riitä, jos työolosuhteet eivät ole kunnossa. Työolosuhteita muokkaamalla voidaan työssä jaksamista vahvistaa monin eri keinoin. Itsenäisyyden ja uuden oppimisen mahdollisuuksien lisääminen sekä huomion siirtäminen tietoisesti enemmän onnistumisiin ja vaatimusten sijasta vahvistavat kaikkien työssä jaksamista. Yhteinen työn kehittäminen, reilu ja arvostava kohtelu sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen lisäävät työhyvinvointia. Myös työlle asetettujen odotusten tarkastelu ja kohtuullistaminen voivat purkaa liiallista työpainetta ja lievittää stressiä.  Johtamisen tulisi olla palvelutehtävä, jossa mahdollistetaan työntekijöiden onnistuminen. Huomiota olisi myös hyvä viedä enemmän myönteisiin mahdollisuuksiin uhkia ja riskejä piilottamatta sekä vahvistaa työn ja muun elämän yhteensovittamista henkilöstön eri elämäntilanteissa.

Näillä ajatuksilla toivomme jokaiselle mahdollisimman palauttavaa kevään jatkoa 🌞

fiSuomi