Kuntien ja hyvinvointialueiden työterveyshuoltona toimii Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, löydät heidät osoitteesta https://keski-uudenmaantyoterveys.fi

Kelan korvauskäytännön periaatteet

Kelan korvauskäytännön periaatteet

Työnantaja voi saada Kelasta korvausta lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon ja vapaaehtoisen sairaanhoidon kustannuksista. Työnantaja hakee korvauksen jälkikäteen tilikausittain.

Tilikausi on monella yrityksellä kalenterivuosi, eli päättyy 31.12. Jotta kelakorvaushakemus voidaan tehdä, on työterveyshuollon toimintasuunnitelman oltava voimassa ja työpaikkaselvitys, johon suunniteltu työterveysyhteistyö pohjautuu, tulee olla suoritettu ja ajan tasalla.

Työterveyshoitaja lähettää esitäytetyn korvaushakemuksen yritykselle, joka tarkistaa, täydentää ja toimittaa sen Kelaan. Mikäli toimintasuunnitelma on vanhentunut ja työpaikkaselvitys ei ole ajan tasalla, ole yhteydessä työterveyshoitajaasi.

fiSuomi