Kuntien ja hyvinvointialueiden työterveyshuoltona toimii Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, löydät heidät osoitteesta https://keski-uudenmaantyoterveys.fi

Asiantuntijaesittelyssä työterveyslääkäri

Asiantuntijaesittelyssä työterveyslääkäri

Tutustu työterveyslääkäriimme ja näe mitä hyötyä hänen asiantuntemuksestaan on yrityksellenne.

Kuka olet?

50- vuotias työterveyshuollon erikoislääkäri Helsingistä. Vuodesta 2007 lähtien työskennellyt Vihdissä eli kokemusta alueen työyhteisöistä ja henkilöistä kertynyt jo pitkältä ajalta.

Mitä työterveyslääkäri tekee?

Työterveyslääkäri on työterveyshuollon ammattihenkilö, joka toimii työterveyshuollossa lääketieteellisenä asiantuntijana. Hän auttaa työnantajaa arvioimaan ja hallitsemaan työympäristön terveydellisiä riskejä ja auttaa työntekijöitä huolehtimaan työkyvystään. Työterveyslääkäri on erikoistunut työikäisten ja työperäisten sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Myös kuntouttavien ja työkykyä ylläpitävien toimintamallien tuntemus on osa työterveyslääkärien erikoisosaamista. Työterveyslääkäri arvioi sekä työnhakijan että työntekijän terveydentilaa ja työkykyä suhteessa työn vaatimuksiin.

Kokonaisvaltaiseen työterveyshuoltoon kuuluu sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito, jolloin terveitä työpäiviä menetetään mahdollisimman vähän.

Työterveyslääkäri toimii yhdessä työterveyshoitajan ja muun työterveyshuoltohenkilöstön kanssa ja tiiviissä yhteistyössä työpaikkojen edustuksen kanssa työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden hyväksi, noudattaen työterveyshuoltolaissa määriteltyä työterveyshuollon sisältöä sekä hyvää työterveyshuoltokäytäntöä

Mikä on parasta työssäsi?

Henkilökohtaisen asiantuntemuksensa tueksi työterveyslääkäri tarvitsee osaamista, joka kumpuaa työterveyshuollon asiantuntijoiden ja muiden toimijoiden, esimiesten ja henkilöstön yhteistyöstä. Lainaan Yrjö Engeströmin (2006) ideaa »kaksikätisestä» organisaatiosta. Siinä toinen käsi edustaa perinteistä, yksilöllistä asiantuntemusta, joka kehittyy koulutuksen ja kokemuksen kautta ja jonka tueksi on olemassa Käypä hoito -suosituksia sekä näyttöön perustuvia menetelmiä. Koska kukaan ei kuitenkaan pysty yksin hallitsemaan nykymaailman monimutkaisia kokonaisuuksia, tarvitaan toinenkin käsi. Se edustaa horisontaalista asiantuntemusta ja kyvykkyyttä, joka perustuu yhteisöllisyyteen ja erilaisten näkökulmien yhdistämiseen. Pitää siis avautua ulospäin – oman vastaanottohuoneen sisällä ei kaksikätiseksi kehitytä.

fiSuomi