Kuntien ja hyvinvointialueiden työterveyshuoltona toimii Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, löydät heidät osoitteesta https://keski-uudenmaantyoterveys.fi

Asiakastyytyväisyyskysely 17.3.–8.4.2022

Asiakastyytyväisyyskysely 17.3.–8.4.2022

Kiitämme asiakastyytyväisyyskyselyyn osallistuneita työnantajia ja yrittäjiä.

Tulosten perusteella 67 % vastaajista on tyytyväisiä palveluihimme; keskiarvo asteikolla 1–5 oli 3,8.

Vastaajista 78 % haluaa jatkaa yhteistyötä kanssamme jatkossakin. Moni suosittelisi Uudenmaan Työterveyttä työterveysasiosta päättävälle tahoille; keskiarvo asteikolla 1-10 oli 7,71.

Asiakaspalvelumme arvioitiin toimivan melko hyvin tai hyvin, ja palveluohjaus koettiin selkeäksi. Vastanneet arvostivat sitä, että meihin on helppo saada yhteyttä. Vuorovaikutus työterveystiimin kanssa koettiin toimivaksi sekä osaaminen ja ammattitaito hyviksi (samaa tai täysin samaa mieltä oli 75 % vastanneista).

Haluamme jatkossakin pitää vahvuuksistamme kiinni ja olla helposti tavoitettavissa sekä kuunnella aidosti asiakkaidemme yhteistyö toiveita! Kehitettävää meillä on erityisesti palvelujen tunnettuuden osalta, tiedottamisessa ja aktiivisessa yhteydenpidossa yrityksiin. Sähköisen asioinnin palvelujamme ei vielä tunneta kattavasti. Tiedottamista ja yhteydenpitoa yrityksiin on hidastanut työterveyshoitajien vaihtuvuus. Palvelulupauksemme on, että olemme yhteydessä kaikkiin yrityksiin vähintään 1–2 kertaa vuodessa. Lääkäriaikoja kaivattiin myös enemmän. Jatkamme edellä mainittujen asioiden kehittämistä edelleen. Monipuoliset sähköisen asioinnin palvelumme mahdollistavat sujuvan yhteydenpidon, etäpalvelut ja samalla myös nopeamman pääsyn lääkärin vastaanotolle.

fiSuomi